Nytt navn betyr nyheter på OGP-Photo

Med endring av navn på firmaet betyr det at fra nå av vil det komme ut teknoloiginyheter, og andre nyheter jeg ser er spennende innen for feltet teknologi, mobiltelefoni og Fotografi.

Det vil bli en interaktiv nyhettsside som vil holde seg oppdatert og svare på spørsmål hvis det kommer. I tilleg til dette arbeider jeg også med et nytt prosjekt, detaljer rundt det vil komme så fort detaljene er klare til å offentliggjøres

About the author: Oskar Gårdsrud Paulsrud